Ενημερωτική Οθόνη


Καλώς ήλθατε στην Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Μέσω της πύλης είναι διαθέσιμες:

 • α. Οι βεβαιώσεις αποδοχών, οικονομικού έτους 2022 (χρήση έτους 2021), για το εν ενεργεία και συνταξιοδοτούμενο προσωπικό που μισθοδοτήθηκε από το ΟΛ.ΚΕ.Σ.
 • β. Τα μηνιαία φύλλα ενημέρωσης ΕΚΟΕΜΣ και οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών για τους μερισματούχους του ταμείου.
 • γ. Τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας, του εν ενεργεία Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού, που μισθοδοτείται από το ΟΛ.ΚΕ.Σ.
 • δ. Η υποβολή προτάσεων - ιδεών, προς το ΓΕΣ/Β1 (ΔΙΠΡΟ), για θέματα Στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
 • ε. Η ηλεκτρονική υποβολή τόπων προτίμησης.
 • στ. Οι ετήσιες δηλώσεις οικογενειακής κατάστασης, για το εν ενεργεία προσωπικό που μισθοδοτείται από το ΟΛ.ΚΕ.Σ..
 • ζ. Οι ετήσιες θεωρήσεις βιβλιαρίων νοσηλείας του εν ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού, αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΥΓ.
 • η. Η μοριοδότηση των εν ενεργεία Στελεχών, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Β΄ΚΛΑΔΟΥ.
 • θ. Η υπηρεσία ενημερώσεων του εν ενεργεία Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ).
 • ι. Η Διαχείριση ΔΙ.ΜΑ, αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ.
 • ια. Η Διαχείριση Ιματισμού Μονίμων Αξ/κών - Υπ/κών, αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΥΠ.
 • ιβ. Η Διαχείριση - Αναζήτηση Στρατιωτικών Οικημάτων του εν ενεργεία Στρατιωτικού προσωπικού, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ).


Για να εισέλθετε στην εφαρμογή επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί, στο κάτω μέρος της οθόνης, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία υπάγεστε.

Συμβατοί Φυλλομετρητές
Σειρά Προτίμησης Φυλλομετρητής
1 Chrome
2 Firefox
3 Opera
4 Internet Explorer 9 και άνω