Για κάθε ερώτημα τεχνικής φύσεως και εισόδου στην Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών, επικοινωνήστε με το Helpdesk του ΚΕ.ΠΥ.Ε.Σ, στο παρακάτω τηλέφωνο:

2106553900Ωράριο λειτουργίας γραμμής τηλεφωνικής υποστήριξης:

Eργασιμές ημέρες και ώρες
Οι υπεύθυνοι φορείς, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας για κάθε υπηρεσία έχουν όπως παρακάτω:


Υπηρεσία Αρμόδιος Φορέας
Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας ΟΛ.ΚΕ.Σ, τηλ. 2106552645
Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών ΟΛ.ΚΕ.Σ, τηλ. 2106552645
Στρατιωτική Επιθεώρηση ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), τηλ. 2106553181

Είσοδος Μαθητών Παραγωγικών Σχολών