Για ερωτήματα ως προς τη λειτουργικότητα της εφαρμογής επικοινωνήστε με τον Ο.Λ.Κ.Ε.Σ.:


Ώρες εξυπηρέτησης:
08:00 - 14:00(Εργάσιμες Ημέρες)Τηλέφωνο εξυπηρέτησης:
2106552645


Είσοδος Μαθητών Παραγωγικών Σχολών