Ενημερωτική Οθόνη


Καλώς ήλθατε στην Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Μέσω της πύλης είναι διαθέσιμες:

  • α. Οι βεβαιώσεις αποδοχών για το εν ενεργεία και συνταξιοδοτούμενο προσωπικό που μισθοδοτήθηκε από το ΟΛ.ΚΕ.Σ.
  • β. Τα μηνιαία φύλλα ενημέρωσης ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ και οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών για τους μερισματούχους του ταμείου.
  • γ. Τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας, του εν ενεργεία Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού, που μισθοδοτείται από το ΟΛ.ΚΕ.Σ.
  • δ. Η υποβολή προτάσεων - ιδεών, προς το ΓΕΣ/Β1, για θέματα Στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
  • ε. Η ηλεκτρονική υποβολή τόπων προτίμησης.
  • στ. Οι ετήσιες θεωρήσεις βιβλιαρίων νοσηλείας του εν ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού, αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΥΓ.
  • ζ. Η μοριοδότηση των εν ενεργεία Στελεχών, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Β΄ΚΛΑΔΟΥ.
  • η. Η υπηρεσία ενημερώσεων του εν ενεργεία Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Δ3.
  • θ. Η Διαχείριση ΔΙ.ΜΑ, αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ.
  • ι. Η Διαχείριση - Αναζήτηση Στρατιωτικών Οικημάτων του εν ενεργεία Στρατιωτικού προσωπικού, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ1.


Για να εισέλθετε στην εφαρμογή επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί, στο κάτω μέρος της οθόνης, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία υπάγεστε.

Συμβατοί Φυλλομετρητές
Σειρά Προτίμησης Φυλλομετρητής
1 Chrome
2 Firefox
3 Opera
4 Internet Explorer 9 και άνω